Yhdistyksen historia

 

 Näiden sivujen teksti perustuu professori Aarne E.Rintalan ansiokkaaseen työhön, joka on julkaistu kirjana Plastiikkakirurgian historia Suomessa 1998. Kirjassa julkaistun ajan jälkeistä materiaalia on kerätty haastatteluin mutta varsinainen kirjoitustyö on vielä tekemättä. Vaikka kirjoitettu historia loppuukin, niin yhdistys toimii aktiivisesti nykyisessä yhteiskunnassa. 

 

Alkusanat
Aika ennen anestesiaa
Anestesian aika vuoteen 1990
Vuodet 1901-1947(maailmasodat)
Plastiikkakirurgia suppeana erikoisalana(1948-1965)
Plastiikkakirurgia yliopistollisena alama (1966- )
Yhdistystoiminta
Loppusanat